ข้อตกลง และเงื่อนไข

คำนำ 

หน้านี้ประกอบด้วยข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้รับการนำเสนอระหว่าง “คุณ” และ “เมซง เจอี” และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเหล่านี้ หรือเอกสารที่รวมอยู่ในนี้โดยการอ้างอิง จะควบคุมการเข้าถึง การใช้งาน และการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ Maison JE ไม่ว่าจะเข้าถึงโดยตรง ผ่านเว็บไซต์ Maison JE (เดสก์ท็อปหรือมือถือ) หรือผ่านแอปพลิเคชันอื่นๆ สำหรับอุปกรณ์มือถือ และ/หรือแท็บเล็ต (รวมถึง “แพลตฟอร์มดิจิทัล” ทั้งหมด)

เว็บไซต์ www.maisonje.com เผยแพร่และดำเนินการโดย เมซง เจอี กรุงเทพ ที่อยู่ลงทะเบียนที่ 418 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เมซง เจอี ขอสงวนสิทธิ์ในการอัพเดตเงื่อนไข และข้อตกลงใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใด ๆ เมซง เจอี ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจและการตีความสุดท้ายทั้งหมด

การสั่งซื้อ

1.บัญชี

ลูกค้าต้องลงทะเบียนบัญชีสมาชิกด้วยชื่อไทยหรืออังกฤษที่ถูกต้อง ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการซื้อสินค้า

2.การยกเลิกคำสั่งซื้อ

2.1) เมซง เจอี ขอสงวนสิทธิ์ในระดับที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในการเอาสินค้าออกจากชั้นวางชั่วคราวหรือเลื่อนการขายสินค้าหรือระงับหรือยกเลิกโปรโมชั่นเนื่องจากเหตุอุบัติเหตุสุดวิสัย ความล่าช้าในการขนส่ง ขัดข้องของระบบหรือการโจมตีของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ Maison JE และสถานการณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากควบคุมของเมซง เจอี

2.2) เมซง เจอี มีสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ ภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้ และหากมีการชำระเงิน เมซง เจอี จะคืนเงินชำระของคุณผ่านแพลตฟอร์มการชำระเงินเดิมของคุณโดยไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ: การใช้หุ่นยนต์ ปลั๊กอินซอฟต์แวร์ อุปกรณ์อัตโนมัติ และเทคโนโลยีที่คล้ายกันเพื่อบุกรุกเข้าสู่ระบบ Maison JE เพื่อสร้างบัญชี สั่งซื้อหรือชำระเงิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการซื้อของผู้ใช้คนอื่น ๆ ในกรณีที่เช่นนี้ เมซง เจอี จะยกเลิกคำสั่งซื้อและอาจยังปิดบัญชีของคุณอย่างถาวรเช่นกัน

2.3) เมซง เจอี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณหากวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าเป็นเพื่อการขายต่อ

2.4) การชำระเงินไม่สำเร็จภายในเวลาที่ระบุ

2.5) ไม่อนุญาตให้ลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อหลังจากคำสั่งซื้อและการชำระเงินได้รับการยืนยัน/ตรวจสอบโดยเรา

การชำระเงิน

1.) ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ THB (บาท)

2.) เมซง เจอี ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนราคาสินค้าบนเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อและโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าใด ๆ

3.) เมซง เจอี ยอมรับการโอนเงินผ่านธนาคาร

4.) หากลูกค้าดำเนินกระบวนการชำระเงินที่ออกโดยผู้ออกบัตรต่างประเทศ อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมจากผู้ออกบัตรบุคคลที่สามและการชำระเงินของลูกค้าถูกตัดสินหาค่าธรรมเนียมและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ถูกตัดสินโดยผู้ออกบัตรบุคคลที่สามด้วย นอกจากนี้ เมื่อลูกค้ายื่นคำขอคืนเงินเมื่อลูกค้าคืนสินค้า เมซง เจ จะคืนเงินจำนวนที่ลูกค้าชำระเงินไว้ใน THB เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าและเราจะไม่รับผิดชอบในความแตกต่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราหรือค่าบริการใด ๆ จากผู้ออกบัตรของลูกค้า

การจัดส่ง/ภาษี

1.ปัญหาการจัดส่ง

1.1) เมซง เจอี ไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความล่าช้าจากศูนย์หรือบริการขนส่ง

1.2) เมซง เจอี ไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหายหรือถูกขโมยแพคเกจที่ได้รับการยืนยันว่าจัดส่งไปที่ที่อยู่ที่ป้อนไว้สำหรับคำสั่งซื้อ

1.3) ที่อยู่จัดส่งต้องได้รับการยืนยันเมื่อวางคำสั่งซื้อและไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากคำสั่งซื้อได้รับการส่งมอบ ไม่ว่าเมซง เจอี จะไม่รับผิดชอบในกรณีขาดทุนใด ๆ (รวมถึงการเสียเงินเพิ่มค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น การส่งมอบล้มเหลว การสูญหายของรถส่งของ ความเสียหาย และอื่น ๆ) ที่เกิดจากชื่อที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้

  1. ค่าจัดส่ง

2.1) ค่าบริการจัดส่งไม่รวมอยู่ในราคาของเรา ในกรณีข้อเข้มงวดหรือภาษีนำเข้าที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง ลูกค้าต้องรับผิดชอบในการชำระเงินเหล่านี้

2.2) บางประเทศอาจจะกำหนดค่าภาษีนำเข้า อากรและค่าธรรมเนียมทางด้านศุลกากรสำหรับการนำเข้า ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ (ถ้ามี) จะถูกกำหนดและเรียกเก็บโดยสำนักงานศุลกากรของประเทศปลายทาง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโปรดติดต่อสำนักงานศุลกากรท้องถิ่นของลูกค้าโดยตรง

2.3) ค่าจัดส่งจะไม่ได้รับการคืนเงินในกรณีสินค้าที่ถูกส่งคืน

  1. ที่อยู่ในการจัดส่ง

3.1) ลูกค้าสามารถเลือกที่อยู่ในประเทศไทย จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรต สหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือสหราชอาณาจักรสำหรับบริการจัดส่ง

  1. บริการจัดส่ง

4.1) คำสั่งซื้อจะถูกจัดส่งภายใน 30 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อโดยผู้รับบริการของบุคคลที่สาม ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการจัดส่งในระหว่างกระบวนการสั่งซื้อ ระยะเวลาการจัดส่งอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับที่อยู่จัดส่ง

การคืนสินค้าและการคืนเงิน

1.การคืนเงิน

การขายทั้งหมดถือเป็นสิ้นสุด ไม่มีการคืนเงินใด ๆ ในการซื้อใด ๆ

2.การคืนสินค้าที่ชำรุด

2.1) กรุณาตรวจสอบทันทีที่ได้รับผลิตภัณฑ์และติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราทันทีหากพบว่ามีสินค้าที่ชำรุด การเรียกร้องความเสียหายหลังจาก 7 วัน (รวมถึงวันที่ได้รับ) ของสินค้าที่ได้รับจะไม่ได้รับการยอมรับ ค่าส่งสินค้าจะถูกบริการโดยลูกค้าสำหรับการซ่อมหรือการแทนที่ การเรียกร้องที่เสียหายที่ถูกต้องจะถูกจัดการโดยการแทนที่ตามความพร้อมของสินค้า

2.2) บางส่วนของสินค้าถูกทำด้วยมือและรายละเอียดของสินค้าอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโมเดลที่เฉพาะเจาะจง รอยข่วนบางส่วนอาจยังคงอยู่บนพื้นผิว กรุณาทราบว่านี้เป็นส่วนหนึ่งของลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์และไม่ได้ตัดสินใจว่าจะแทนที่ใด ๆ

2.3) การบรรจุหีบห่อทั้งหมดใช้เพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้า เขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าเอง เมซง เจ ไม่รับผิดชอบในกรณีที่บรรจุหีบห่อได้รับความเสียหาย

2.4) เมซง เจอี ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการแทนที่และการซ่อม สำหรับการแทนที่และการซ่อม เมคลูกค้าต้องรับผิดชอบในการชำระค่าส่งสินค้าของตัวเองรวมถึงภาษี

2.5) หากการคืนเงินได้รับการยืนยันลูกค้าจะได้รับอีเมลยืนยัน การคืนเงินไม่รวมค่าจัดส่งสินค้าในคำสั่งซื้อเริ่มต้น จะถูกออกเป็นเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินเดียวกับคำสั่งซื้อและในสกุลเงินเดียวกับลูกค้าที่ใช้เมื่อชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อ กรุณาทราบว่าธนาคารของลูกค้าอาจใช้เวลาสูงสุด 30 วันทำการในการออกเงินคืนสู่บัตรของลูกค้า ขึ้นอยู่กับเวลาการประมวลผล ซึ่งอาจแตกต่างขึ้นกับผู้ออกบัตร มีการควบคุมกระบวนการนี้หรือเวลาทำการประมวลผลที่เกี่ยวข้อง